Körkortsbehörighet BE

Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Åldersgränsen för BE är 18 år.

Andra begränsningar för att köra släp

Tidigare har det funnits en begränsning om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bildens tjänstevikt. Den begränsningen är borttagen sedan 19 januari 2013.

Priser BE Körkort

  • Teorikurs inkl. studiemateriel och elevcentralen 1 800 kr
  • Elevcentralen inkl. studiemateriel 1 200 kr
  • Körklektion á 60 minuter 880 kr
  • Lån av ekipage vid uppkörning 980 kr
Kurser