Om utbildningen

Alla personer som kör på vägarna behöver vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade. Därför ställs det vissa krav på dig som vill ta körkort. Ska du köra personbil eller lätt lastbil behöver du ett B-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs om du vill ta ett B-körkort och vad du behöver tänka på.

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Du får också dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du kan få dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, men då får bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiga 3 500 kg. Åldersgränsen för B är 18 år. För mer information se: korkortsportalen.se

Prislista

  • Teorikurs inkl. bokpaket och datatester 2 000 kr
  • Elevcentralen inkl. bokpaket och frågor 1 200 kr
  • Elevcentralen inkl. digital bok och frågor 1 300 kr
  • Körlektion á 40 minuter 580 kr
  • Riskutbildning 1 Obligatorisk utbildning 900 kr
  • Riskutbildning 2 (halkbana) Obligatorisk utbildning 2 600 kr
  • Lån av bil vid uppkörning 650 kr
Kurser