Det finns rutin i företaget

I över 70 år har vi utbildat blivande bil- och mcförare i Kristinehamn. Kristinehamns Bilskola drivs idag av Per Petersson. Per är för övrigt den andra generationen Petersson som driver skolan, så även i släkten Petersson finns det stor erfarenhet av förarutbildningar och trafikskoleverksamhet.

Kristinehamns Bilskola är också mycket populär, det märks inte minst på att vi varje år hjälper mer än 300 elever till sina körkort!

Trafikskolan hittar Du i centrala delarna av Kristinehamn, närmare bestämt i moderna och ändamålsenligt utrustade lokaler i korsningen Spelmansgatan-Västerlånggatan. Har Du inte varit inne och sett våra lokaler? Titta in till oss och passa samtidigt på att prata med oss hur vi kan lägga upp just Din utbildning till det blivande körkortet. Eller kontakta oss direkt via vår hemsida.